B4_small

Yüzyıllar boyunca pek çok kültürün bir arada yaşadığı ve kültürel miras bakımından zengin olan bu bölgede, Süryani dilinin az sayıda insan tarafından konuşulduğunun farkındayız.

Süryani çocukların kendi kültür miraslarıyla bağ kurmasını sağlamak da altı çizilen acil gereksinimler arasındadir. Bu nedenle, genç kitleyi doğrudan hedef alan Süryanice bir çocuk kitabı da hazırlanmıştır.