Mardin bölgesinde Süryani kültür mirasının korunması için strateji geliştirmek üzere, uzmanlardan oluşan bir ekiple yapı ziyaretleri yapıldı. Bu ekip mimarlar, sanat tarihçileri, koruma uzmanları, mimarlık tarihçileri, tarihçilerden oluşuyordu.

Tarihi alanlar konumları, genel durumları ve açıkhava koşullarından etkilenmeleri gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirildi, bir yandan da alınması gereken önlemlerin tam bir tarifi de geliştirildi. Son olarak, toplanan bilgi, tarihi veriler gibi değişkenlere göre sınıflandırılarak, tek tek yapıların korunması ve muhafaza edilmesiyle ilgili spesifik önerilerin ortaya çıkması sağlandı.

Mimari ve somut olmayan hususları bir arada sunmak üzere, projenin etkisini artırmak amacıyla dijital teknolojiyi de projemize ekledik. Somut Kültürel miras bakımından, bölgede en ciddi tehlike altında bulunan yapıların fotogrametri aracılığıyla 3D rekonstrüksiyonlarını ve ayrıca 360° panoramik görüntülerini kaydettik. Söz konusu topluluk artık mirasının bulunduğu yerde yaşamadığı için bu canlandırmayı dijital araçlarla iletmek de hedefler arasında yer aldı. Bu çalışmanın, ve bu dijital teknoloji kullanımının hem kültürel miras varlıkları hem de proje açısından çok büyük bir etki yaratacağına inanıyoruz.

Bu amaçla, evvelki yapı ziyaretlerine ek olarak, Heritage Management Organization (HERITAGE) işbirliğiyle, HERITAGE-Digital direktörü Dr. Cornelis Stal'in da katılımıyla ayrı bir saha gezisi daha gerçekleştirildi. Önceki ziyaretlerde oluşturulan risk matrisi uyarınca yüksek risk altında olarak değerlendirilmiş yapılar ziyaret edildi.

Raporlar

Belgeye ulaşmak için tıklayınız.
Bu araştırma kapsamında konu edilen tüm yapılar Kültür Bakanlığı tarafından tescillidir.

360s

Belgeye ulaşmak için tıklayınız.
Bu araştırma kapsamında konu edilen tüm yapılar Kültür Bakanlığı tarafından tescillidir.


Mor Abay Manastırı, Kıllıt (Dereiçi)

I

Ambar Kilisesi

I
II

Mor Sobo Kilisesi, Hah (Anıtlı)

I
II
III
IV

Yoldath Aloho (Meryem Ana) Kilisesi, Kfarzo (Yenipınar)

I

Mor Barsavmo Manastırı, Salah (Barıştepe)

I
II
III
IV

Mor Rubel ve Mor Aho Manastırı/ Deyro da-Slibo/ Der el-Muhr, Difne (Üçyol)

I
II
III

Mor Yuhannon Manastırı, Hah (Anıtlı)

I
II
III

Mor Kuryakos Manastırı, Deyr Al-Kıra, Zargel (Ayrancı)

I
II
III

Mor Yoreth Aleksandroyo Manastırı, Der Çepke, Mʿarre (Eskihisar)

I
II
III
IV

Mort Maryam Magdloyto Manastırı, Hah (Anıtlı)

I
II
III

Mor Lo'ozor Manastırı, Habsenas (Mercimekli)

I
II

Mor Yuhannon Tayyoyo Manastırı, M'arre (Eskihisar)

I
II
III
IV

Mor Şem'un Manastırı, Deyro d-İl, Derdil (Gönüllü)

I
II

Mor Holo Manastırı, Salah (Barıştepe)

I
II
III

Mor Muşe Manastırı

I

Deyro d-Moşok, Nawale/Nabula (Beyazsu)

I

Kaşgarlı Mor Abraham Manastırı, M'arre (Eskihisar)

I
II

Suruçlu Mor Ya'kup Manastırı, Benabil (Bülbül)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Meryem Ana Manastırı, Deyro d-Notfo (Damlayan Manastır), Kal'at al-Mar'a (Eskikale)

I
II
III
IV

Yoldath Aloho (Meryem Ana) Kilisesi, Sarhavdana, Der Kubbe (Karagöl)

I

Mor Aho Manastırı/ Bnoyel/ Deyro da Fnoth/ Der Pum/ Der Pu'e, Beth Man'em

I
II

Mor Barsavmo Kilisesi, 'Ayn Wardo (Gülgöze)

I

Mor Adday Kilisesi, Beth Ishok (Başakköy)

I
II
III

Kundel Kilisesi, 'Urdnus (Arnas/Bağlarbaşı)

I

Mor Abhay Manastırı, Beth Man'em

I
II

Kfoneli Mor Yuhannon Manastırı, Derikfan (Nurlu)

I
II

Mort Saro Kilisesi, Baskil/Beth Skole (Kısmetli)

I

Mor Gevargis Kilisesi, 'Arbaye (Alayurt)

I

Kırk Şehitler Kilisesi, M'arre (Eskihisar)

I
II

Mor Sobo Kilisesi , 'Arbaye (Alayurt)

I
II

Mort Şmuni Kilisesi, Asit (Altıyol)

I

Mor Şem'un Kilisesi, Beth Qustan

I
II

Mor Barsavmo Manastırı, Kafro 'Eloyto (Arıca)

I
II
III

Mor Şem'un Manastırı/ Der Bazizke, Rowen (Karalar)

I
II
III

Şumrin Manastırı, Nusaybin

I

Mor Barsavmo Kilisesi, Bakısyan (Alagöz)

I

Mor Bobi Kilisesi, Marbobo (Günyurdu)

I

Deyr Kubbuk, Kubekke, Devank

I
II

Yoldath Aloho Kilisesi, M'arre (Eskihisar)

I
II
III

3D model

Belgeye ulaşmak için tıklayınız.
Bu araştırma kapsamında konu edilen tüm yapılar Kültür Bakanlığı tarafından tescillidir.

Mor Abay Manastırı, Kıllıt (Dereiçi)

Mor Sobo Kilisesi, Hah (Anıtlı)

Yoldath Aloho (Meryem Ana) Kilisesi, Kfarzo (Yenipınar)

Mor Barsavmo Manastırı, Salah (Barıştepe)

Mor Rubel ve Mor Aho Manastırı/ Deyro da-Slibo/ Der el-Muhr, Difne (Üçyol)

Mor Yuhannon Manastırı, Hah (Anıtlı)

Suruçlu Mor Ya'kup Manastırı, Benabil (Bülbül)

Mort Maryam Magdloyto Manastırı, Hah (Anıtlı)

Mor Lo'ozor Manastırı, Habsenas (Mercimekli)

Mor Holo Manastırı, Salah (Barıştepe)

Virtual Reality

Belgeye ulaşmak için tıklayınız.
Bu araştırma kapsamında konu edilen tüm yapılar Kültür Bakanlığı tarafından tescillidir.

Mor Sobo Kilisesi, Hah (Anıtlı)

Mor Lo'ozor Manastırı, Habsenas (Mercimekli)

Kullanıcı ortamı

Belgeye ulaşmak için tıklayınız

Giriş