Projenin ana amacı olan, Süryani somut olmayan mirasının koruması için girişimde bulunmak, yalnızca Süryaniler için değil, tüm bölge için de acil bir ihtiyaçtır. Süryani kültüründe Turabdin olarak anılan bölge çokdilli, çoketnisiteli, çokkültürlü ve çokdinli bir topluma evsahipliği yapmıştır. Bu toplumlar arasında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Ezidiler vardır; tarih boyunca Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice bir arada konuşulmuştur. Amacımız bu çeşitliliğin devam etmesi ve bu bağlamda Somut olmayan Süryani Kültürel mirasının belgelenmesi ve yaygınlaştırılması bu amaca ulaşabilmede acil bir gereksinim olmuştur.

Süryani gelenekleri, yemek kültürü, kıyafetleri, el sanatları ve dansları yüzlerce yıllık mirası oluşturuyor. Ne yazık ki bu etkileyici ve esin verici miras risk altında ve bu kültürel mirasın belgelenmesi ve tanıtımı ise gelecekte gerçekleştirilecek bir koruma projesinin ilk adımını oluşturmakta. Diğer somut olmayan değerler arasında dilin korunması da projenin önemli hedeflerinden biridir. Süryaniler neredeyse 2000 yıldır Arami dilini kullanmışlardır. Bu dil Hz. İsa ve havarileri tarafından kullanılan, aynı zamanda Mezopotamya, Filistin ve İsrail'i kaplayan coğrafyada egemen olan dildi. Günümüzde Mardin bölgesi bu dilin korunması açısından yaşamsal öneme sahiptir. Mardin yalnızca Arami dilinin gelişimini göstermez, aynı zamanda Mardin'de bulunan Süryaniler sayesinde dilin korunması için bir fırsat da sunar. Süryani dili (Suret) UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası'nda da yer alır ve “kesinlikle tehlike altında“ olarak nitelenen bir kategoridedir.

Çalıştay

25-26 Mayıs 2019 tarihinde seçili kültürel miras uzmanlarının katılımıyla bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Bu uluslararası toplantı İstanbul'da ANAMED'in toplantı salonunda gerçekleşmiştir. Amacı somut olmayan Süryani mirasıyla ilgili değerleri, tehditleri ve fırsatları açıkça konuşmaktı. Burada öne çıkan kilit konular, yayınların hazırlanabilmesi için gerekli malzemeyi sağlamıştır. Bu atölyelerden çıkan sonuçlar, 3 kitapçık aracılığıyla ortaya konulmuştur. Bu kitapçıkların içeriği bizzat katılımcılar tarafından belirlenmiştir. Bu kitapçıklar, Süryani cemaatinin somut olmayan değerlerinin önemini, bununla ilgili sorunları ve bu mirasın korunabilmesi için ileriye dönük bir yol haritası gibi farklı yönlerden yaklaşımlarla, Süryani mirasının bütününü ele alır.

Kitapçıklar

Belgeye ulaşmak için tıklayınız